Titulná stránka    Mapa stránky    Napíšte nám
Prihlásenie
tento portál vznikol v rámci projektu „Európsky vodičák – krok k vedomostnej spoločnosti.”
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU.


DISKUSNÉ TÉMY>> všetky diskusné témy

ANKETA

Informácie o našej škole sú postačujúce?

Pred hodnotením sa prihláste.

Áno postačujúce   0%

Nepostačujúce   0%

Hlasovalo 0 ľudí

ŠKOLSKÉ SPRAVODAJSTVO
Exkurzia v rámci projektu Historicko?náučný chodník regiónu Šaľa Naše mesto sa zapojilo do projektu, ktorý je zameraný na spoznávanie jednotlivých miest a zaujímavostí v rámci regiónu Šaľa. Spoločný školský úrad vypracoval projekt Historicko ? náučný chodník regiónu Šaľa. Publikované: 10.02.2011 - 12:33 | 4880 zobrazení | Komentárov: 0Prijímanie detí do materských škôl v Šali Prijímanie detí do materských škôl (MŠ) v meste Šaľa na predprimárne vzdelávanie je zabezpečené v súlade so zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov. Publikované: 10.02.2011 - 12:30 | 6300 zobrazení | Komentárov: 0Historické osobnosti nášho mesta Každé miesto na Slovensku má svoje osobitosti. K ich poznaniu a následnému obohateniu prispieva aj vyučovanie regionálnej výchovy na základných školách. Len poznaním minulosti nášho mesta si môžu žiaci utvoriť pozitívny postoj k regiónu, v ktorom žijú. Publikované: 10.02.2011 - 12:27 | 4923 zobrazení | Komentárov: 0Najkrajšia prvácka žiacka knižka Mesto Šaľa na začiatku školského roka venuje žiakom prvých ročníkov prvácke žiacke knižky. Na podnet viceprimátora Ing. Mečiara bola pri tejto príležitosti vyhlásená súťaž o najkrajšiu prvácku žiacku knižku... Publikované: 15.02.2010 - 12:15 | 5885 zobrazení | Komentárov: 0Novoročné stretnutie 13. januára 2010 sa v obradnej sieni mesta Šaľa uskutočnilo na pozvanie primátora mesta Martina Alföldiho tradičné novoročné stretnutie riaditeľov škôl a školských zariadení v Šali s predstaviteľmi mesta. Publikované: 25.01.2010 - 11:30 | 5508 zobrazení | Komentárov: 0Úspešný projekt na podnet učiteľov ZŠ Mesto Šaľa uspelo na Ministerstve školstva SR so žiadosťou o financovanie projektu ? Historicko - náučný chodník regiónu Šaľa? z prostriedkov EU. Úspešný projekt na podnet učiteľov ZŠ a za ich spolupráce spracovala Mgr. Knežová a Ing. Vargová z mestského úradu. Publikované: 09.12.2009 - 12:55 | 5223 zobrazení | Komentárov: 0Súhrnné správy za školy a školské zariadenia V súlade s Vyhláškou č. 9/2006 Z. z. Ministerstva školstva SR, vypracovali školy a školské zariadenia správy o výchovno ? vzdelávacej činnosti za šk. rok 2008/2009. Súhrnná správa za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa... Publikované: 09.12.2009 - 12:53 | 5430 zobrazení | Komentárov: 0Environmentálna výchova na ZŠ Jána Hollého Apríl nás opäť nijako neprekvapil a doprial nám bláznivé počasie. Okrem premenlivosti, akou je apríl známy, je to aj mesiac lesov. Pri tejto príležitosti nás ZŠ Jána Hollého pod vedením PaedDr. Milky Bjalončíkovej vedúca Metodického združenia a triedna učiteľka 1. A) Publikované: 17.04.2008 - 09:57 | 7855 zobrazení | Komentárov: 0Slávnostné chvíle pedagógov Oceňovanie pedagogickej činnosti učiteľov základných a stredných škôl ako aj pedagógov školských zariadení každoročne realizuje Spoločný školský úrad v spolupráci s obcami okresu. Oslavy Dňa učiteľov sa uskutočnili 2. apríla 2008 v kongresovej sále... Publikované: 10.04.2008 - 08:49 | 5522 zobrazení | Komentárov: 0

1

© 2008 skolstvo.sala.sk
Autorské práva | Podmienky pre použitie | Ochrana osobných údajov | Prístupnosť                                                                                Redakčný systém
 © 2008 Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa, tel.: +421 031 770 5981