Titulná stránka    Mapa stránky    Napíšte nám
Základné informácie   Vytlačiť
  Pošli stránku na e-mailŠkolský rok :  2011/2012
Počet žiakov : 394
Počet tried : 20
Počet pedagogických zamestnancov : 32
Počet nepedagogických zamestnancov : 15

Riaditeľka školy:     Mgr. Lýdia Muráriková
Kontakt:                    031/ 770 2611
 

zspiosa@centrum.sk 
http://www.zslstura.sk/Základná škola  sa  nachádza  v  centre mesta. Súčasťou  školského   areálu  je    telocvičňa, školské dielne,  samostatná  budova  školskej  jedálne a   školského  klubu  detí, v   ktorom  sa realizuje záujmová popoludňajšia činnosť žiakov v piatich  oddeleniach.  Športovým   účelom slúži  multifunkčné  ihrisko s umelým  trávnikom. Cez  prázdniny bola  zrekonštruovaná  časť školských budov. 

V tomto školskom roku sa  v prvom,  druhom,  piatom a  šiestom ročníku  vzdelávajú  žiaci podľa  školského vzdelávacieho  programu  so zameraním na cudzie jazyky,  informatiku a technickú výchovu. Cieľom vyučovacích a výchovných  programov    je   rozvíjanie kľúčových kompetencií  žiakov a technických zručností s využitím   inovačných  a   tvorivých   metód   vyučovania  a    zážitkového   učenia. Žiaci sa učia cudzí jazyk  od  prvého  ročníka a  majú  možnosť  výberu  z   troch   jazykov -  anglického,   nemeckého   a    ruského   jazyka.  Vo  vyučovacom procese sa pracuje  s  informačno-komunikačnou  technikou  s využitím   nových  výučbových   programov  vo  viacerých    predmetoch.   V   priebehu 1.  polroka  sa  pripravuje zriadenie tretej počítačovej  učebne s  novým  vybavením a  pripojením k  internetu a zmodernizovanie školskej dielne.

Vo vyučovacom procese sa cieľavedomá spolupráca rodiny a školy premietla do  kvalitných výsledkov v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka,  ktorí   v   matematike   a   slovenskom jazyku a literatúre dosiahli lepšie percento úspešnosti ako celoslovenský priemer.

Žiaci  tunajšej  školy sa každý  rok zapájajú  do  predmetových     olympiád.    V  minulom školskom  roku   boli   úspešnými    riešiteľmi    matematickej,     biologickej,    chemickej    a  geografickej olympiády. Úspechy dosahujú aj  v  recitačných  súťažiach     /Šaliansky   Maťko,  Hviezdoslavov  Kubín/,   v   súťažiach    literárnej  tvorivosti  /Európa  v  škole,   Prečo   mám  rád slovenčinu, Slovensko, O cenu Zlaty Dônčovej /, v matematických súťažiach  /Pytagoriáda,  Matematický Klokan, Maks/, vo   vedomostných   súťažiach   /Čo  vieš  o  hviezdach,  Génius  Logicus/,  v speváckych súťažiach  /Slávik Slovenska/ a vo výtvarných súťažiach.

Škola sa cieľavedome venuje výchove mladých športovcov. Žiakom sa poskytuje možnosť rozvíjania  talentu v  hádzanej, stolnom tenise,  futbale,  volejbale,   basketbale  a   v    atletike.       V  popoludňajších  hodinách   majú   žiaci   možnosť   navštevovať  19   záujmových   útvarov umeleckého,   športového a   náučného  zamerania: Šikovné  ruky,   Spev,   Literárny   krúžok, Mladý vedec, Mladý chemik,  Práca s počítačom, Jazyky hrou,  Poznávanie  prírody,  Tvorivá matematika. 

Žiaci a pedagógovia pracujú v projektoch -  Infovek, Škola podporujúca zdravie,  Unicef ? Škola priateľská k deťom,  Detský čin roka,  Strom  života, Poznávaj  vlastnú  minulosť  alebo Pátranie  po  predkoch.  Za  podpory  rodičovského  združenia je  tretí  rok  realizovaná  práca žiakov v medzinárodnom projekte eTwinning.   Okrem vzdelávacej a mimoškolskej činnosti sa v škole kladie veľký dôraz na spoluprácu s rodinou a spoločnú výchovu k tolerancii, úcte, znášanlivosti a k vlastenectvu ako dôležitej súčasti orientácie budúcich absolventov v reálnom živote.   

  

 

kontakt: Mgr. Lýdia Murárikova
posledná aktualizácia: 06.12.2011
počet zobrazení: 9497
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)

  • Komentáre je možné pridávať až po prihlásení.

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo mestu zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou kreslenej obálky v hlavičke webovej stránky pod logom mesta Šaľa. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.
© 2008 skolstvo.sala.sk
Autorské práva | Podmienky pre použitie | Ochrana osobných údajov | Prístupnosť                                                                                Redakčný systém
 © 2008 Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa, tel.: +421 031 770 5981