Titulná stránka    Mapa stránky    Napíšte nám
Základné informácie   Vytlačiť
  Pošli stránku na e-mailŠkolský rok :  2011/2012
Počet žiakov : 140 + 21 v MŠ
Počet tried : 9 + 1 trieda v MŠ
Počet pedagogických zamestnancov : 19  (z toho 2 v MŠ)
Počet nepedagogických zamestnancov : 4  (z toho 1 v MŠ)

Riaditeľka školy : Mgr. Katarína Dohányosová
Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: Andrea Meszárosová
Kontakt:  031/ 770 3495


E-mail: pazmanymta@zoznam.sk
web stránka: http://www.pazmanymta.edupage.sk/


Materská škola pri základnej škole poskytuje predškolskú výchovu detí od 2 do 5 rokov a základné vzdelanie pre žiakov mesta Šaľa a okolitých obcí ako aj pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  v maďarskom jazyku.
Svojou profiláciou je zameraná na rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov: matematiky a informatiky a orientuje sa na zachovanie kultúrneho dedičstva národnostnej menšiny.

Trieda MŠ sa nachádza v budove MŠ na  Družstevnej  ulici. Deti pravidelne navštevujú soľnú izbu na posilnenie imunity, v spolupráci s CVČ TIP-TOP Šaľa sa oboznamujú so základmi komunikácie v anglickom jazyku a zúčastňujú sa tradičných programov školy, ako sú Jedličková slávnosť, estrádny program ku Dňu matiek, Deň detí, divadelné predstavenia, športové aktivity, atď.

Základná škola je zapojená do projektov ? Kincskeresők?, ?Katedra?, ? FizIQ? , ? EKOland?, ktoré podporujú realizáciu cieľov výchovno-vyučovacieho procesu: rozvíjanie individuálnych schopností žiakov, rozvíjanie schopnosti získavať a spracovať informácie prostredníctvom internetu, prezentovať sa a zároveň rozvíjať sociálne kompetencie žiakov: spolupracovať, pracovať v tíme, atď. Žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky v predmetových olympiádach a rôznych súťažiach, najmä vo fyzike, matematike a v maďarskom jazyku. 
V škole je 12 záujmových krúžkov, ktoré ponúkajú žiakom voľnočasové a mimoškolské aktivity, možnosť  exkurzií a výletov.

Na  podporu  zdravého vývoja detí škola pravidelne  organizuje  plavecké kurzy, lyžiarske výcviky, školy v prírode, letné  tematické tábory. Triedy sú vybavené keramickými tabuľami, ktoré zabezpečujú bezprašné pracovné prostredie, na 1. stupni majú deti ortopedické sedacie kliny na zabezpečenie správneho držania tela . Vo všetkých triedach je nový školský nábytok, nové podlahy a vytvorená je ďalšia multimediálna učebňa s novou výpočtovou technikou. Škola je dobre vybavená didaktickými a učebnými pomôckami, má vlastnú žiacku ako aj učiteľskú?odbornú knižnicu.

Veľký dôraz sa kladie na systematické odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov, každý sa zúčastňuje ďalšieho vzdelávania tzv. Letných akadémií,  odborných seminároch, školeniach a svoje nové poznatky aplikuje v modernizácii  vyučovania svojho predmetu. 

 

kontakt: Mgr.Katarína Dohányosová
posledná aktualizácia: 06.12.2011
počet zobrazení: 5150
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)

  • Komentáre je možné pridávať až po prihlásení.

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo mestu zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou kreslenej obálky v hlavičke webovej stránky pod logom mesta Šaľa. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.
© 2008 skolstvo.sala.sk
Autorské práva | Podmienky pre použitie | Ochrana osobných údajov | Prístupnosť                                                                                Redakčný systém
 © 2008 Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa, tel.: +421 031 770 5981