Titulná stránka    Mapa stránky    Napíšte nám
Základné informácie   Vytlačiť
  Pošli stránku na e-mailŠkolský rok :  2011/2012
Počet žiakov : 365
Počet tried : 22
Počet pedagogických zamestnancov : 38
Počet nepedagogických zamestnancov : 14

Kontakt: 031/7016881, 031/7705811, školská jedáleň 031/7705812
Fax 031/7016881


zskratka@centrum.sk            
http://www.zskrsala.sk/


Základnej škole bol v roku 2008  prepožičaný čestný názov ZŠ Jozefa Cígera Hronského. Budova školy sa nachádza v tichom prostredí plnom zelene. Jej súčasťou sú dve telocvične a pekný areál, ktorého dominantou je zrekonštruované trávnaté futbalové ihrisko. V súčasnosti sa buduje aj učebňa v prírode. Žiaci sa vzdelávajú v estetickom prostredí, ktoré sa skvalitnilo rozsiahlou vnútornou aj vonkajšou rekonštrukciou budovy školy. Zmenilo sa aj vnútorné vybavenie školským nábytkom  pre žiakov 2. stupňa. V priebehu krátkeho obdobia  budú zabezpečené jednomiestne školské stoly a stoličky vo všetkých ročníkoch. Triedy na druhom stupni sú vybavené kamerovým systémom. Klasické zvonenie  je nahradené  príjemnou hudbou. Samozrejmosťou sú dve počítačové učebne, učebňa chémie a fyziky, v prípravnom štádiu je realizácia multifunkčnej učebne.
Škola od svojho začiatku nesie prívlastok jazyková, keďže sa v nej uskutočňuje rozšírené vyučovanie cudzích jazykov.  Výučba je zabezpečovaná kvalifikovanými učiteľmi anglického a nemeckého jazyka. Táto silná stránka školy je dominantná aj v Školskom vzdelávacom programe šANca  pre všetkých.

Ďalšie informácie:
? vytvárame kvalitné podmienky pre vzdelávanie všetkých žiakov bez ohľadu  na ich schopnosti či úroveň  nadania tak, aby mal každý žiak šancu  v niečom vyniknúť a byť úspešný,
? chceme,  aby žiaci získali čo najlepšie jazykové, komunikačné zručnosti v anglickom a nemeckom jazyku a zároveň vedomosti a zručnosti v oblasti informatiky tak, aby sa stali prirodzenou súčasťou ich základného vzdelania
? žiaci  sa učia anglický jazyk od 1. ročníka a aj v ďalších ročníkoch  majú posilnené hodiny  anglického alebo nemeckého jazyka,
? od 1. ročníka vyučujeme  informatiku,
? k novým predmetom patrí dopravná a spoločenská výchova,
? žiaci vynikajúco reprezentujú svoju školu a mesto v rôznych vedomostných olympiádach v rámci mesta, okresu či kraja, pekné výsledky dosahujú aj v športových súťažiach,
? žiaci dosahujú stále lepšie výsledky v testovaní deviatakov (tzv. Monitor) ? ich výsledky sú lepšie ako celoslovenský priemer. V celkovom  hodnotení z oboch predmetov  boli v rámci mesta aj okresu  najlepší,
? v rámci záujmových útvarov  sa zapájajú do bohatej mimoškolskej činnosti,
? zúčastňujú sa plaveckých kurzov, škôl v prírode, lyžiarskeho výcviku, výletov, exkurzií a pod.,
? už deviaty školský rok sa v samostatných triedach venujeme alternatívnemu vzdelávaniu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorých je  134 - výber žiakov  realizuje  CPPPaP  prostredníctvom testov,
?  v škole pracujú dve psychologičky, ktoré sa venujú žiakom so zdravotným  znevýhodnením, nadaným žiakom i tým, ktorí potrebujú ich pomoc, rady poradia aj rodičom,
? máme dobrú spoluprácu s rodičmi, ktorí školu prostredníctvom Rady rodičov významne podporujú,
? zapájame sa do mnohých projektov, napr. Zdravá škola, Comenius a ďalšie,
? v rámci projektu Comenius spolupracujeme so školami v Nemecku, Anglicku, Španielsku a Lotyšsku,
? vzdelávajú sa nielen žiaci, ale aj pedagógovia, aby sa aj prostredníctvom ich vzdelania skvalitňoval a modernizoval vyučovací proces. 
Podrobné informácie nájdete na webovej stránke školy.  

 

kontakt: Mgr.Jarmila Husáriková
posledná aktualizácia: 06.12.2011
počet zobrazení: 6265
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)

  • Komentáre je možné pridávať až po prihlásení.

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo mestu zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou kreslenej obálky v hlavičke webovej stránky pod logom mesta Šaľa. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.
© 2008 skolstvo.sala.sk
Autorské práva | Podmienky pre použitie | Ochrana osobných údajov | Prístupnosť                                                                                Redakčný systém
 © 2008 Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa, tel.: +421 031 770 5981