Titulná stránka    Mapa stránky    Napíšte nám
Prihlásenie
tento portál vznikol v rámci projektu „Európsky vodičák – krok k vedomostnej spoločnosti.”
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU.


DISKUSNÉ TÉMY>> všetky diskusné témy

ANKETA

Informácie o našej škole sú postačujúce?

Pred hodnotením sa prihláste.

Áno postačujúce   0%

Nepostačujúce   0%

Hlasovalo 0 ľudí

Európsky sociálny fond reálne podporuje budovanie vedomostnej spoločnosti   Vytlačiť
  Pošli stránku na e-mail


Budovanie vedomostnej spoločnosti sa stalo okrídleným sloganom na prelome milénií. Častokrát sa pod tento slogan skrývali všeobecné frázy o podpore rôznych foriem vzdelávania s ešte rôznorodejšími vzdelávacími cieľmi odkazujúcimi na vzdialenú budúcnosť bez konkrétneho vyčíslenia ekonomického prínosu pre spoločnosť, resp. zvýšenej kvalifikácie vzdelávaných.

Budovanie vedomostnej spoločnosti na reálny základ postavili v roku 2006 predstavitelia mesta Šaľa. V tom roku sa v Slovenskej republike etabloval program ECDL (European Computer Driving License), ktorý explicitne a konkrétne definoval vedomosti a zručnosti kompatibilné v rámci Európskej únie v oblasti informačno-komunikačných technológií. Teda ? práve v tej oblasti, ktorá je fundamentom pre vytvorenie vedomostnej spoločnosti. Súčasne boli oslovení firmou CIT, s.r.o. - lídrom na trhu vzdelávania IKT na Slovensku ? ktorá im ponúkla realizáciu projektu ?Európsky vodičák ? krok k vedomostnej spoločnosti.?

Projekt sa uskutočnil v období 1.1.2007 ? 30.10.2008  v spolupráci s mestom Šaľa a Krajskou školskou správou. V intenciách programu ECDL Štart bolo preškolených a otestovaných 300 pedagogických a nepedagogických pracovníkov školstva a mesta Šaľa v týchto moduloch:
1. Spracovanie textu (Textový procesor)
2. Tabuľkový kalkulátor (Tabuľkový procesor)
3. Informácie a komunikácia
4. Elektronická prezentácia

Frekventanti absolvovali školenie v rozsahu 40 hodín, na ktorom sa vzdelávali a nadobúdali vedomosti a praktické zručnosti v práci so softvérovým balíkom Microsoft Office 2003 a s operačným systémom Windows XP pod vedením erudovaných ECDL komisárov spoločnosti CIT, s.r.o.
Z 300 preškolených účastníkov sa testovania zúčastnilo 215 záujemcov. Certifikát  ECDL Štart po úspešnom absolvovaní testov získalo až 206 frekventantov.
Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie tohto internetového portálu základných škôl, ktorý slúži ako komunikačný uzol pre učiteľov a rodičov.

Za úspešný priebeh projektu by sme sa chceli poďakovať pracovníkom firmy CIT, spol. s r.o., vďaka ktorým sa tento projekt uskutočnil a ďalej pracovníkom Mestského úradu a Krajského školského úradu v Šali, ktorí boli veľkou pomocou pri organizovaní tak veľkého množstva účastníkov z radov škôl-materských, základných a stredných, miestnych a mestských úradov, centier voľného času, pedagogicko-psychologických poradní, domovov sociálnej starostlivosti a iných organizácií okresu Šaľa.

Bližšie informácie o činnosti firmy CIT, spol. s r.o. najdete na stránke www.cit.sk

Bližšie informácie o Štrukturálnych fondoch a projektoch ESF nájdete na stránkach Ministerstva školstva SR: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=157

 

kontakt: Ing. Jozef Mečiar
posledná aktualizácia: 13.01.2009
počet zobrazení: 2681
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)

  • Komentáre je možné pridávať až po prihlásení.

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo mestu zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou kreslenej obálky v hlavičke webovej stránky pod logom mesta Šaľa. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.
© 2008 skolstvo.sala.sk
Autorské práva | Podmienky pre použitie | Ochrana osobných údajov | Prístupnosť                                                                                Redakčný systém
 © 2008 Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa, tel.: +421 031 770 5981